Religion


Spotted on Quezon Avenue this morning:

image003.jpg
Ang Daming Daan

It’s a pun on Ang Dating Daan, which translates to “The Old Path” or “the old way(s)”. On the jepeney’s mudguard, it means, “the many paths/ways/roads”.

Ang Dating Daan [Wikipedia]
Ang Dating Daan [Official Website]

Aking nahukay sa isang maalikabok na karton sa isang sulok ng aking silid ang luma kong kwaderno sa Filipino II (sa patnubay ni Ginoong Talegon) noong ako’y nasa mataas na paaralan sa Claret School noong Setyembre 1994. Ito ang nilalaman ng unang pahina:

Makikilala mo ang taong may bait sa kilos ng kamay at buka ng bibig.

Pananalangin
Isina-Filipino ni
Andres Cristobal Cruz

Panginoon,
Mangyari Po sanang:
Isara lahat nang nakabukas,
Ibukas lahat nang nakasara.

(more…)

Design Downloaded from
www.vanillamist.com
|
|
Web Development & Design - Top Blogs Philippines> |
|
Blog Directory for the Philippines |
|