Tag Archives for " Lupang Hinirang "

How Lupang Hinirang Ought to Be Sung: Joey Ayala at TEDxDiliman

How Lupang Hinirang Ought to Be Sung: Joey Ayala at TEDxDiliman

How Lupang Hinirang Ought to Be Sung: Joey Ayala at TEDxDiliman

Joey Ayala shows us how Lupang Hinirang ought to be sung.

“You’ll never sing the national anthem the same way again.”

Continue reading

>